Hoe bewerk je een pagina?

There are 3 modes of editing a page:

1. Volledige pagina bewerking

Deze status sluit de volledige pagina af voor iedereen zolang jij deze aan het bewerken bent.
Indien de pagina niet lang is, is dit zeker geen probleem.

Op het einde van iedere pagina zal je enkele knoppen vinden. De meest links van deze is een knop genaamd edit.
Wanneer je deze aanklikt, zal het 'bewerk de pagina' scherm zich openen.

wikidot_edit_button_01.jpg

Een klik op deze knop opent een nieuwe pagina met daarin het 'de oudere versie' van de pagina en een werkveld om genaamd 'bewerk de pagina'.
Je kan ook het typische 'CTRL + e gebruiken die hetzelfde effect heeft.

wikidot_Edit_the_page_01a.jpg

Dit scherm bevat een vak om nieuwe tekst in te vullen. Erboven zal je zien dat er enkele knoppen staan, soms met een wizard, om wat extra elan te geven aan de tekst.
Wanneer je met je cursor over de knoppen gaat, kan je telkens een kleine tip lezen die het bewerken wat gemakkelijker maakt
omdat er een kleine beschrijving van de knop wordt weergegeven.

Onder het editor-window zijn er twee help links toegevoegd. Deze zullen de 'help informatie' weergeven in een nieuw venster:

wikidot_Edit_the_page_02.jpg

Daaronder staat het vakje 'Short description of changes' Dat is een tekstveld om een beschrijving in te vullen van de ingevulde veranderingen.
Deze beschrijving is zeer hulpvol, bijvoorbeeld, wanneer je de de 'recent changes' pagina bekijkt.

wikidot_Edit_the_page_03.jpg

Aan de rechterkant van dit kort beschrijvings venster wordt de lock information getoond.
Bij een inactiviteit van 15 min wordt het scherm automatisch gesloten.

wikidot_Edit_the_page_02b.jpg

Wanneer het bewerkingsvenster te groot is voor je scherm, is er een '+' en '-' knop onder dat venster om de grootte van het scherm aan te passen.

wikidot_Edit_the_page_02a.jpg

Er zijn ook enkele knoppen onder je bewerkingsvenster die je tekst kunnen opslaan of annuleren.

wikidot_Edit_the_page_04.jpg

  • cancel is annuleren. - Je zal alle werk verliezen zonder een beveiligingsvraag te krijgen indien je deze knop aanklikt. Hetzelfde zal gebeuren wanneer je teveel op je escape knop klikt van je toetsenbord bij het bewerken van de tekst. (bijvoorbeeld in paniek)
  • view diff - Dit is hulpvol om je laatste veranderingen te controleren in een extra scherm vooraleer je de veranderingen opslaat (inclusief een voorbeeld); om dit scherm te sluiten, klik je gewoon op de knop "Close Diff view".

wikidot_Diff_changes_01.jpg

wikidot_Diff_changes_02.jpg

  • preview - een goed idee om eens vooraf te kijken voor je veranderingen definitief op slaat.
  • save & continue - Klikken op deze knop, slaat je werk op en je kan opnieuw doorgaan met bewerken
  • save - Deze knop aanklikken, bewaart je werk en de pagina wordt opnieuw verzonden naar je eigen browser met de nieuwe inhoud. (CTRL+ S)

2. Onderdeel bewerken

Dit onderdeel zal alleen een kleine hoofding bewerken in plaats van de gehele pagina gedurende de bewerkingstijd.
Het is gebruikelijk wanneer de pagina lang is en je wil voorkomen dat er andere auteurs schrijven op hetzelfde moment.

Om dit in te schakelen moet je bij de "options" knop aanklikken. (Rechtsonder)

wikidot_plus_options_button_01.jpg to "-options": wikidot_-options_button_01.jpgJe hebt nog een extra knoppen lijn met links de knop:
"edit_sections" : wikidot_edit_sections_button_01.jpg

Wanneer je op deze knop klikt, iedere hoofdingscategorie ( de lijn met de "+" of "++") in je pagina, zal rechts een knop krijgen met daarop edit

wikidot_edit_sections_Link_01.jpg

Je kan deze knop gebruiken om het geselecteerde onderdeel te bewerken zonder de rest van de pagina te veranderen of te storen.
Noteer wel dat deze knop gecontroleerd kan worden om het onderdeel al dan niet toe te staan.
Ook wordt op hetzelfde moment je verandering respectievelijk al dan niet opgeslagen. De extra knoppen lijn zal dan opnieuw verborgen worden.
Het kan wel zijn dat in volgende releases, dit veranderd.

Het enige verschil tussen de editor-window en de volledige pagina bewerkingsmethode is dat de save & continue knop niet aanwezig is.

3. Toevoegen

In dit onderdeel kan je alleen tekst toevoegen in de volledige pagina context.

De knop om dit te doen kan je vinden bij "+options" :

wikidot_plus_options_button_01.jpg

Er is een tweede knop in de extra knoppen lijn:

wikidot_Append_button_01.jpg

De editor-window "Edit the page" opent zoals normaal, maar je zal geen "view diff" of "save&continue" knop hebben.

Notities

Wanneer je een knop gebruikt om te bewaren, wacht dan astublieft tot de melding is verschenen dat je pagina werd bewaard anders worden de bewerkingen niet opgeslagen.

Wanneer de pagina blijft hangen en de cursor nog steeds pinkt, probeer dan nog es op de 'opslaan' knop te klikken. Soms helpt dit.

Sedert de veranderingen vanaf 2007-07-26, doen de knoppen "CTRL+e" en "CTRL+s" respectievelijk hetzelfde als "edit" en "save" knoppen.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License