Html

Op deze pagina wordt uitgelegd over de "HTML", oftewel de programmeertaal die gebruikt wordt voor het maken van pagina's.
Wikidot gebruikt deze programmeertaal ook! Voor verdere informatie over HTML, bekijk de Engelstalige site: HTML-Blocks.

Betekenis

HTML staat voor 'Hypertext Markup Language'. Een programmeertaal die wordt gebruikt om webpagina's te maken.

Beschrijving

HTML is de taal waarmee webpagina’s worden gemaakt, die vervolgens kan worden bekeken op je browser. HTML is een stuk code waarmee je de structuur van een webpagina bepaalt. Zo kunnen titels, tekstblokken, menu’s, paragrafen, scripts en dergelijke op de webpagina worden gepositioneerd. Met andere woorden, HTML geeft aan de browser door hoe de pagina moet worden weergegeven.

Techniek

Zo’n HTML-code is opgebouwd uit elementen. Een element bevat verschillende tags, codes die zich bevinden tussen ‘<’ en ‘>’, namelijk de activering (een begintag), de inhoud en de beëindiging (de eindtag). Een paragraaf bijvoorbeeld begint met <P> en eindigt met </P>. De tekst die geschreven staat tussen ‘<P>’ en </P> vormt dan de paragraaf.


Bronvermelding

Belangrijk! De informatie is in dit artikel bevat informatie vanuit andere sites.
De informatie geschreven in dit artikel komen van de volgende sites:
Qlic
seniorweb


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License