wiki

Wiki betekent 'vlug'.

Een wiki is genoemd naar het woordje wiki dat 'vlug' betekend. Omdat je via deze site vlug van het ene naar het andere kunt doorklikken lag de naam voor de hand. Zie wikipedia en wikidot. Het gebruik van links in een wiki mag je dus niet als hinderend beschouwen maar als noodzakelijk om vlug zaken op te zoeken of iets te raadplegen.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License