Biçimlendirmek

Sayfa biçimlendirmenin 3 farklı yolu var :

1. Tüm sayfayı biçimlendirmek

Bu yöntem tüm sayfayı kilitler (başkaları erişemez) . Sayfa çok uzun değilse bu durum bir sorun teşkil etmez.
Her sayfanın en altında düğmekler göreceksiniz. En solda wikidot_edit_button_01.jpg yazılı düğme safayı tüm olarak biçimlendirmenizı sağlar.

Düğmeye tıklayınca (veya "CTRL + e" kısayolunu kullanınca) sayfanın altında biçimlendirme penceresi açılacak :

wikidot_Edit_the_page_01a.jpg

Bu pencere sayfanın hâl-i hazırdaki durumunu içererek onu değiştirmenize izin veriyor. Pencerenin üst tarafında biçimlendirmeye yardımcı birtakım düğme göreceksiniz, farenin okunu he düğmelrin üzerinde gezdirerek gerçek göreini anlıyabilirsiniz (ingilizce)

biçimlendirme penceresinin alt kesiminde iki yararlı bağlantı var, tiklayinca ikinci bir pencerede açılacaklar :

wikidot_Edit_the_page_02.jpg

Alt bökumde "Short description of changes:" başlıklı küçük bir pencere var, yapmakta olduğunuz değişikliker hakkında özet bilgi vermeğe yarıyor :

wikidot_Edit_the_page_03.jpg

Onun sağında sayfa kilidi hakkinda bilgi ve geri sayaç var. Sayaç çalışmadığınız zaman geri sayıp 15 dakika bitince yapmakta olup bir kenarda unuttuğunuz değışiklikleri iptal ederek sayfanin gerksizce kilitli kalmasını engelliyor :

wikidot_Edit_the_page_02b.jpg

Biçimlendirme penceresi ekranınıza oranla çok büyük veya küçükse bunu sağ alt köşedeki + ve - işareli düğmelerle değıştirebilirsiniz :

wikidot_Edit_the_page_02a.jpg

Biçimlendirme penceresinin altında işinizi kayıt, iptal veya geçici olarak görüntülemeye yarıyan düğmeler var :

wikidot_Edit_the_page_04.jpg

  • cancel yaptığınız ve kaydetmediğiniz değişiklikleri iptal eder. Klavyenizin "Escape" tuşuna basarak aynı şeyi elde edebilirsiniz.
  • view diff bu dügme son değışiklikleri farklı bir pencerede izlemeye yarıyor :

wikidot_Diff_changes_01.jpg

wikidot_Diff_changes_02.jpg

  • preview bu dügme sayfanızin yeni şeklini geçici olarak (kayıt etmeden) görmenizi sağlar.
  • save & continue sayfada yaptığınız tüm değişıklikler kaydedilir ve biçimlendirmege devam edersiniz.
  • save sayfada yaptığınız tüm değişıklikler kaydedilir ve biçimlendirme penceresi kapanarak sayfanın son şekli görüntülenir (aynı şey "CTRL + s" tuşu ile de elde edilebilir).

2. Bölüm bölüm biçimlendirmek

This mode only locks one section - defined by the header selected - instead of the whole page for You during the editing time.
This is useful if the page is long and You do not want to stop other Authors from writing.

To open this mode You have to switch the "+options" button (bottom -right side)

wikidot_plus_options_button_01.jpg to "-options": wikidot_-options_button_01.jpgYou have got the extra buttons line with the left most button "edit_sections" : wikidot_edit_sections_button_01.jpg

If You click on this button every Section in your page (this is defined by any header-line big enough for this - normal down until level 2) will get in the Header-line (the line with the + or ++) an edit button on the right side:

wikidot_edit_sections_Link_01.jpg

You can use this button to edit the selected section alone without disturbing or changing the rest of the page. Note this is a flip-flop button, setting the section edit allowed or not. And a the moment with the save or discard of Your change the extra button line (by +options) are gone. Could be in next releases this will change.

The only difference to the editor-window from the Whole page edit mode:
the button save & continue is not present…

3. Append

In this mode You can only append a text to the whole page content:

You will find the button to do this in the "+options" :

wikidot_plus_options_button_01.jpg

there is the second button in the extra buttons line:

wikidot_Append_button_01.jpg

The Editor-Window "Edit the page" opens as usual - but You have no "view diff" and no "save & continue" button.

Some notes

In case You use of one of the save-buttons: please wait for the acknowledgment ( "page saved") - otherwise You will loose the changes!

if the page "hangs" with a running cursor - try the save button again. The experience says it helps sometimes.

Since the changes of 2007-07-26 the "CTRL+e" and "CTRL+s" does the same as the "edit" and "save" buttons.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License