Flickrgallery Modülü

FlickrGallery

( detaylı bilgi edinmek için bu bağlantıyı takibedindoc:flickrgallery-module )

Açıklama

Bu modül, Flickr Görsel belge depolama ve yayın sitesinde oluşturdigunuz foto galerilerini wiki sitenizde kullanmanızı sağlıyor. Modülle ikgili özellik ve parametreler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir

Parametreler

Not: Ingilizce veya tirnak içindeki sözcükler tercüme edilmeden kullanılmalıdır
Paralmetre zorunlu alabileceği değerler varsayılan değer açıklama
userName değil geçerli flickr üye adı yok ancak bellli bir üyenin görselleri seçilir
tags değil tags yok virgülle ayrılmış etiket listesi
tagMode değil "any", "all" "any" seçeneklerinizi VE, VEYA bağınıları ile birleştirir
sort değil "date-posted-asc"
"date-posted-desc"
"date-taken-asc"
"date-taken-desc"
"interestingness-desc"
"interestingness-asc"
"relevance"
"date-posted-desc" sıralama şeklini belirler
diğer parametreler
photosetId değil gecerli bir foto-serisi kodu yok ancak belirli bir foto serisinin elemanları seçilir
groupId değil geçerli bir grup adı yok ancak belirli bir grubun görselleri seçilir
groupUrl değil Grup anasayfasının internet adresi yok ancak belirli bir grubun görselleri seçilir
görüntüleme parametretreleri
perPage değil 1 ile 100 arasinda bir değer 30 her sayfada yayınlanabilecek maximum görsel sayısı
limitPages değil herhangi pozitif değer yok görüntülenebilecek maximum sayfa sayısı. Birtek sayfanın görülmesini istiyorsanız (limitPages="1") yazın
size değil "square" - 75x75 pixel
"thumbnail" - uzun kenari 100 pixel
"small" - uzun kenari 240 pixel
"medium", uzun kenari 500 pixel
"thumbnail" sayfada görülen minyaturçizimlerin boyutlarını belirler
diğer seçenekler
disableBrowsing değil "yes"/"true" yok katman şeklinde görüntüleme işlemini engeller

Örnek

"linux" ve "sun" etiketlerine sahip olan tum görslleri seçmek için :

[[module FlickrGallery tags="linux,sun" tagMode="all"]]

Elde edilen Sonuc:

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"tags":"linux,sun","tagMode":"all"}}

Backlinks:

Groupes de fonction

Modules: All
Modules: Images
Modules: PagesUnless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License