Tạo tài khoản


Trang này mô tả làm thế nào bạn có thể tạo một tài khoản trong Wikidot.com.

1. Nút tạo tài khoản (Create account)

Nếu bạn chưa có tài khoản trong Wikidot.com thì bạn cần phải dùng nút liên kết create account ở góc trên, bên phải màn hình wikidot của bạn. Dưới đây là hình ảnh góc trên phải :

Login_00.jpg

2. Tạo tài khoản

Khi bạn nhấn vào nút liên kết "Create Account", sẽ mở ra cửa sổ. Ở đây bạn sẽ cần phải điền vào một số chi tiết quan trọng :

Create_account_02.jpg
 • một số id tốt, duy nhất của người sử dụng ("tên màn hình" của bạn, độc nhất trong mạng wikidot.com).
 • một địa chỉ email hợp lệ, nơi mà hệ thống có thể gửi xác nhận (email này đòi hỏi một phản ứng từ bạn cho các mục đích an ninh).
 • một quyết định về ngôn ngữ mà bạn thích sử dụng (ngay bây giờ, các lựa chọn là tiếng Anh hoặc tiếng Ba Lan). Lựa chọn này chỉ ảnh ​​hưởng đến các trang nội bộ trong các wiki bạn tạo ra.
 • một mật khẩu tốt cho an ninh.
 • nhắc lại cái mật khẩu đó.
 • và mắt tốt để trả lời một câu hỏi bảo mật để bảo vệ hệ thống wikidot từ evvvvvil robots.

Cuối cùng bạn nhấn vào nút liên kết "I accept the…." và đồng ý với Terms of Service từ wikidot.com.

3. Xác minh địa chỉ Email của bạn!

Sau khi nhấn vào nút "Acceptance", bạn sẽ nhận được một email xác minh địa chỉ của bạn - Hãy Xin Chờ xác minh!
Email này là một liên kết để nhấp chuột vào - Bạn xác nhận trên Wikidot - Địa chỉ Email CỦA BẠN thuộc về User ID của bạn.
Nếu bạn không nhận được email này trong khoảng 5 -10 phút sau thì nên kiểm tra

 • có thể địa chỉ email bị viết sai
 • có thể hộp email của bạn đầy chật
 • có thể email bị chuyển vào hộp thư rác
 • có thể là các máy chủ wikidot bị quá tải và cần thêm thời gian - xin vui lòng chờ và kiểm tra lại muộn hơn.

Chúng tôi biết từ vấn đề với địa chỉ hotmail - nếu bạn không nhận được bất kỳ email xin vui lòng thông báo cho chúng tôi!

4. Tài khoản cá nhân

Chúc mừng! Bây giờ bạn có tài khoản trong wikidot. Bây giờ bạn có thể thấy các nút "tài khoản cá nhân" ở góc trên bên phải màn hình wikidot thay đổi thành menu tài khoản cá nhân của bạn:

Login_03.jpg

Một lời nhắc nhở quan trọng :

 • Các nút menutài khoản cá nhân dẫn bạn cài đặt Tài khoản cá nhân của bạn; nó là ý tưởng tốt để thiết lập ngay các cài đặt cho tài khoản. Chỉ cần làm theo liên kết!
 • Ô vuông nhỏ ở bên phải của tên tài khoản của bạn (my account") ở góc phải đầu màn hình là menu "ẩn" rơi xuống, nơi bạn có thể đăng xuất thoát ra từ wikidot.com: Logout from Wikidot
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License