Soạn thảo trang.


Có 3 phương pháp soạn thảo trang:

1. Biên tập (soạn thảo) toàn bộ trang ( edit ):

Phương pháp này sẽ khóa toàn bộ trang cho bạn trong thời gian sọan thảo. Nếu trang không dài, thì điều này sẽ không là một vấn đề gì cả.
Ở phần cuối của các trang bạn sẽ tìm ra được một số nút. Ở bên trái các nút này là nút edit - biên tập, nó sẽ đưa ra cái khung "Biên tập".

wikidot_edit_button_01.jpg

Nhấp chuột vào nút này sẽ mở ra một trang mới bao gồm các nội dung "cũ" của trang và một phần khung có tiêu đề "Biên tập trang" (bạn có thể sử dụng phím "CTRL + e" để có được tác dụng như thế):

wikidot_Edit_the_page_01a.jpg

Khung này có chứa một cửa sổ soạn thảo cho bạn để nhập văn bản mới.Ở trên bạn sẽ thấy một số nút định dạng (đôi khi với trình thuật). Di chuyển con chuột qua các nút sẽ gây ra "đầu-công cụ" mô tả chức năng của nút định dạng.
Dưới khung biên tập là 2 liên kết giúp đỡ đưa vào. Nó sẽ hiển thị thông tin trợ giúp trong một cửa sổ mới:

wikidot_Edit_the_page_02.jpg

Dưới đây là "Mô tả ngắn về những thay đổi:" hộp văn bản để cung cấp một mô tả của mục nhập hoặc thay đổi bạn đã làm. Mô tả này là rất hữu ích, ví dụ, khi bạn xem trang "thay đổi gần đây".

wikidot_Edit_the_page_03.jpg

Ở bên phải của cửa sổ mô tả ngắn gọn này là thông tin thời gian khóa được hiển thị:

wikidot_Edit_the_page_02b.jpg

Nếu như khung cửa sổ biên tập quá to hoặc nhỏ so với màn hình, thì có nút "+" và "-" (nằm ở dưới khung) để tăng, giảm khung cho thích hợp.

wikidot_Edit_the_page_02a.jpg

Ngoài ra dưới khung cửa sổ biên tập là các nút bạn có thể ghi hoặc loại bỏ công việc của bạn, như hình dưới đây:

wikidot_Edit_the_page_04.jpg

  • cancel hủy bỏ - Bạn sẽ mất tât cả công việc của bạn. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra nếu bấm quá nhiều nút "Escape" trên bàn phím của bạn (trong hoảng loạn hay như vậy).
  • view diff or show changes - nút này rất hữu ích để kiểm soát các thay đổi mới nhất của bạn trong khung thêm một chút trước khi bạn ghi các thay đổi(với 1 ví dụ bao gồm); để đóng khung "Diff changes" thì nhấn vào nút nhỏ "close diff view", theo hình dưới đây:

wikidot_Diff_changes_01.jpg

wikidot_Diff_changes_02.jpg

  • preview - cái nút này tốt cho bạn xem công việc của mình trước khi bấm nút ghi lưu chữ.
  • save & continue - nút này cho bạn ghi lưu trữ và tiếp tục công việc mà không cần phải bấm nút edit một lần nữa.
  • save - nút này ghi lưu trữ công việc bạn đã làm, và trang được gửi đến bản trình duyệt của người xem với nội dung mới (bạn có thể dùng phím 'CTRL + s thì cũng đạt được tác dụng tương tự).

2. Soạn thảo một phần ( edit sections ):

Trong phươg pháp này thì chỉ một phần của trang được khóa lại (phần này được xác định bởi các tiêu đề được lựa chọn) thay vì toàn bộ trang trong thời gian sọan thảo.
Phương pháp này rất hữu ích khi mà trang dài và bạn không muốn làm ngăn công việc của các tác giả khác, khi họ cũng sọan thảo các phần khác của trang trong cùng một thời gian như bạn.
Để có được phương pháp này, bạn phải nhấn vào nút "+options" nằm ở bên phải cuối trang.
wikidot_plus_options_button_01.jpg to "-options": wikidot_-options_button_01.jpgKhi đó bạn sẽ có thêm 1 dòng nút khác, trong đó có nút "edit_sections" nằm ở lìa trái : wikidot_edit_sections_button_01.jpg

Nếu bạn nhấn vào nút này (nút "edit sections"), thì mỗi tiêu đề( phù hợp với "+" hoặc "++") trong trang của bạn (thường thường thì nó đến cấp 2) sẽ có nút edit ở phía bên phải:

wikidot_edit_sections_Link_01.jpg

Bạn có thể sử dụng nút này để soạn thảo 1 phần lựa chọn mà không làm ảnh hưởng hoặc thay đổi các phần còn lại của trang. Nên lưu ý rằng nút này có thể kiểm tra, thiết lập phần chỉnh sửa như cho phép hay không.
Khi bạn ghi hoặc xóa bỏ các thay đổi của bạn, thì dòng nút thêm đó (được hiển thị khi bấm nút "+options" ) sẽ biến đi. Nên lưu ý là trong tương lai điều này có thể sẽ thay đổi.

Sự khác biệt duy nhất giữa hai phương pháp là trong sọan thảo 1 phần, dưới khung biên tập sẽ không có nút : save & continue

3. Gắn thêm ( append ):

Trong phương pháp này bạn chỉ có thể gắn thêm đọan văn bản vào nội dung toàn trang :

Nút này bạn sẽ tìm thấy khi ấn nút "+options" :

wikidot_plus_options_button_01.jpg

nút đó là nút thứ hai trong dòng nút thêm :

wikidot_Append_button_01.jpg

Khi ấn nút "append" bạn sẽ có 1 khung soạn thảo trắng ( trong đó không có gì ), dưới khung sẽ không có nút "view diff" và nút "save & continue". Khi bạn cho thêm văn bản, thì nó sẽ được ghi lại ở cuối trang.

Một số lưu ý :

Khi bạn sử dụng nút loại save-buttons: xin vui lòng chờ đợi công nhận ( "trang đã ghi lưu") - nếu không bạn sẽ mất các thay đổi !

Nếu trang bị "treo" với một con trỏ chạy, bạn nên nhấn lại một lần nữa các nút "save". Đôi khi điều này sẽ giúp ích.
Kể từ ngày 26-07-2007, các phím tắt như "CTRL+e" và "CTRL+s" có giá trị như các nút "edit" và "save".

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License