Liên kết đến trang Wiki


Để tạo liên kết đến trang wiki trong trang mạng của bạn, bạn cần bao địa chỉ url của trang mà bạn cần liên kết bằng 3 ngoặc vuông ở mỗi bên. Xem ví dụ dưới :
[[[link]]]

Kết quả là bạn sẽ có link.

Tùy thuộc vào "theme (chủ đề)" bạn đã sử dụng trong trang wikidot, các liên kết sẽ được hóa màu biểu thị là trang liên kết có tồn tại hay không tồn tại. Như một ví dụ: Sử dụng "chủ đề" (Flannel Ocean) :-

Nếu trang tồn tại, thì nó sẽ có màu blue(xanh da trời) khi bạn ghi lưu trang. Nếu trang không tồn tại, thì nó sẽ có màu gray (xám) khi bạn ghi lưu trữ nó.

Trong trường hợp mà trang không tồn tại, nếu bạn nhấn vào liên kết (link), bạn sẽ có một trang mới để tạo ra trang cần thiết. Xin xem tham khảo : Bắt Đầu Trang Mới.

Để có thêm nhiều thông tin hơn, bạn có thể xem trang "chính thức" Wiki Syntax Documentation hoặc Cẩm nang của chúng tôi: Links.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License