Trang giới thiệu các nút lựa chọn.


Trang này một phần được sao chép từ: How to use Option Buttons và chuyển sang Việt ngữ qua mamoka.

Trang các nút :

Các nút bấm, nằm ở cuối trang.

Các nút đầu tiên là: edit | tags | history | files | print | site tools |+ options

edit
Nút này mở ra khung (cửa sổ) "edit (soạn thảo, biên tập)". Dùng nút này để sọanthảo ra trang của bạn. Rất nên lưu ý, khi bạn viết các mã bất cứ loại gì thì điều quan trọng là các không gian (khoảng cách) giữa các mã phải đúng theo wiki, nếu không trang sẽ không hiển thị như ý muốn. Bạn có thể dùng phím tắt "CTRL + e" để mở khung như nút "edit".
tags
Dùng nút này để nhập "thẻ" (các từ khóa liên quan đến nội dung các trang của bạn).
history
Dùng nút này để xem các thay đổi của trang trong thời gian. Có một loạt lựa chọn và hoạt động giúp bạn theo dõi các thay đổi.
files
Nếu nhấn vào nút này, sẽ có thêm 1 menu nhỏ với nhiều nút (upload new file | file manager), nó giúp bạn cơ hội để lên / xuống tải các tập tin trang (còn được gọi là "gắn" vảo trang), xem xét & kiểm tra các tập tin trong trang đó. Quản lý tập tin cũng cho bạn cái nhìn tổng quan về sử dụng không gian.
print
Nút nay sẽ mở trang của bạn trong một cửa sổ mới, cho phép bạn in các nội dung của trang đó mà không có bất kỳ các công cụ (thanh bên, tính năng chuyển hướng, vv) xung quanh trang đó.
Lưu ý 1: nếu bạn sử dụng mã hóa để chèn cột, bố trí cột được bảo tồn.
Lưu ý 2: nếu bản in của bạn không hợp với trang tự động page-breaks, bạn có thể sử dụng (hoặc tránh) trang page-breaks. Xem các bình luận trong Print friendly option.
Hãy thử nó và nhấn vào nút "print" để kiểm tra các giá trị và bố trí khác nhau :
site tools / Công cụ trang web
Cung cấp thêm cho bạn 2 lựa chọn:
  • Các trang mong muốn:

Sẽ cung cấp cho bạn tên của các trang chưa được tạo ra, nhưng đã được "đề nghị" ở một nơi nào đó trong wiki bởi một ai đó chèn một liên kết không tồn tại (nội bộ) trên một trang.

  • Các trang bỏ rơi

Là danh sách các trang không có một liên kết nào cả. Ở đây sẽ có một số trang như Category, Forum threads, New Forum Thread…

+options / +Lựa chọn :

Bấm vào nút này sẽ mở ra một dòng mới với các các nút bấm :
edit sections | append | backlinks |view source |parent | block| rename | delete

edit sections.
Bấm vào nút này bạn sẽ có nút "edit" bên cạnh mỗi nhóm tên riêng biệt trong trang của bạn. Bấm vào nút "edit" đặc biệt đó bạn sẽ có khung chỉnh sửa riêng biệt mở ra (và khóa lại) cho bạn làm việc. Nút này rất hữu ích đối với các tài liệu dài (mỗi thành viên có thể chỉnh sửa một tiêu đề mà không gây ảnh hưởng với các thành viên khác.
append.
Bấm vào nút này bạn sẽ có khung chỉnh sửa trắng. Các văn bản được nhập ở đây sẽ nối vào cuối trang. Lưu ý: nếu bạn đã sử dụng mô-đun "ý kiến", các văn bản nối sẽ xuất hiện DƯỚI mô-đun này.
backlinks
Nút này sẽ cung cấp một danh sách các trang liên kết đến trang này hoặc trực tiếp bao gồm nó.
view source
Nút này sẽ cho bạn tất cả văn bản và mã hóa sử dụng trong trang, bạn có thể sao chép và gắn nó vào bất kỳ nơi nào. Đối với các trang lớn, nó có thể giúp bạn tìm ra các lỗi văn bản hoặc mã, vì nó được hiển thị cùng một lúc khi bạn xem nó (nó khác với khung chỉnh sửa).
parent
Sử dụng công cụ này để giúp đỡ trong việc chuyển hướng trang. Bạn có thể thấy nó là một ý tưởng tốt để đặt ít nhất tên Trang mẹ tại đây. Nó rất thuận lợi nếu bạn muốn sử dụng chuyển hướng kiểu "breadcrumbs - trang con". Đặt cái [[module PageTree]] vào chỗ nào đó trong trang của bạn, nó sẽ cho bạn hiểu tốt hơn. Muốn biết nhiều xin vào đây Here
block
Nút này sẽ cho bạn một hộp đánh dấu. Đánh dấu vào đó nếu bạn chỉ muốn quản trị viên và kiểm duyệt viên có quyền chỉnh sửa trang. Nút này đôi khi hữu ích, ví dụ : trong trang bắt đầu. Nó có quyền hạn hơn các quyền hạn đã sác định trong "site manager"
rename
Chú ý! Nó sẽ thay đổi địa chỉ hiện tại của trang. Nếu bạn thay đổi "Tên Trang" thì các trang có liên kết với trang này sẽ không hoạt động. Nhưng may mắn có cái nút khác Show dependences nó sẽ cảnh báo bạn nếu điều đó là sự nhầm lẫn. Ngoài ra chỉ cần thay đổi Tên Trang trong Title of page - cái khung nhỏ phía trên khung chỉnh sửa, thì địa chỉ hiện tạicủa trang sẽ không thay đổi.
delete
Bạn có thể xóa các trang bằng cách di chuyển nó đến một thể loại mặc định "deleted" (tên trang sẽ được thay đổi đến "deleted: page_name") hoặc vĩnh viễn loại bỏ nó từ Wiki, lúc đó không có khả năng hồi phục nó, vì vậy nên được sử dụng rất cẩn thận.

An SB collaboration between :::PSC- :::HPD and- :::KBS

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License