Tiêu đề trang


Tiêu đề trang có thể được biên sọan qua biên soạn trang . Khi bạn nhấn vào liên kết "edit", bạn sẽ nhìn thấy một hộp văn bản có nhãn "Title of the page: / Tiêu đề trang:".

Ví dụ, nếu bạn làm thử trong trang này, bạn sẽ thấy là trang này có tiêu đề Page Title - How to edit?

wikidot_edit_page_ttitles_01.jpg

Tiêu đề so với Tên

Tên của trang không nhất thiết phải giống như tiêu đề của nó. Tạo ra một trang (có thể qua sử dụng hộp "Add a new page" hoặc sử dụng liên kết mở trong trang) tiêu đề sẽ tự nhiên là tên của trang, song có thể được sửa đổi bất cứ lúc nào.

Mặc dù tiêu đề trang có thể được thay đổi, bạn nên cẩn thận để người đọc không bị nhầm lẫn bằng cách cho nó một tiêu đề hoàn toàn khác với tên của trang.

Trang không có Tiêu đề

Có thể có một trang mà không có tiêu đề, bạn làm điều này bằng cách để trống ô "Title of the page:" trong giao diện chỉnh sửa.
Tuy nhiên nên nhớ rằng nếu bạn làm như thế thì người đọc sẽ khó xác định tên trang, nhất là khi thanh địa chỉ của bản trình duyệt bị dấu đi.

Breadcrumbs

Nếu phương pháp mẹ-con được sử dụng (tức là bạn nhấm chuột vào nút parent), thì tiêu đề trang mẹ sẽ được sử dụng vào các trang con (breadcrumbs). Nếu trang không có tiêu đề thì tên của trang sẽ được sử dụng thay vào đó. (Nút parent sẽ hiện ra khi bạn nhấm vào nút +option.)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License