Xin chào


Chào bạn vào Cẩm nang Wikidot (Handbook) . Đây là cộng đồng biên tập, soạn thảo, chỉnh xửa thay đổi trang mạng, mỗi thành viên Wikidot có thể cùng làm.

Nếu bạn đắn đo, bạn hãy nhìn vào bảng dưới đây. Trong đó có các phần chính để xem xét hoặc trên đầu menu bên trái có bản đồ mạng (site map) nếu bạn muốn xem tổng quát. Song hãy nhìn vào Quy ước cho bản dịch trang thu nhập các quy ước sử dụng và Ngôn ngữ điều hướng kỳ diệu trang này giải thich các phương pháp kỹ thuật.

Nội dung Cẩm nang được chia thành nhiều phần khác nhau, nó là kinh nghiệm của chúng tôi khi chúng tôi bắt đầu và những kiến thức cần thiết của Wiki và làm thế nào sử dụng nó một cách tốt nhất, chúng tôi biết cách làm. Chúng tôi đã cố gắng qua nhiều bước để cho nó thành các bài học dễ dàng.

Trong tương lai menu phía trái sẽ hiển thị các "tiêu đề" ("headings") với các phần như trang bắt đầu với cái nhìn tổng quát.

Nếu bạn có thể giúp tay vào, bạn cứ tự do giúp !

Wikidot cho người mới vào Biên tập cho người mới Tạo trang cho người mới
Trang Wiki Là Gì?
Giới thiệu
Terms Of Service (Legal issues)
Giấy phép là gì ?
Tìm kiếm trang
Tạo tài khoản
Đăng nhập trong Wikidot
Thoát ra Wikidot
Tin tức riêng
Tài khoản của tôi (new!)
Cài đặt hồ sơ
Nhập vào Wiki
Tìm kiếm dụng cụ
Làm thế nào để bắt đầu ra trang
Biên soạn trang
Lựa chọn nút
Forum lựa trọn nút
Bắt đầu trang mới
Tên trang - Biên soạn thế nào?
Liên kết đến trang Wiki
Giới thiệu sử dụng hình ảnh
Tải ảnh
Văn bản màu
Soạn thảo FAQ
Wiki Syntax - cú pháp Wiki
First forum các bài viết
First forum các chủ đề
Bắt đầu Wiki
Các bước đầu trong Wiki mới
Quản lý trang (Menu)
Công cộng hay Tư nhân
Naming (URL)
Tên (không là địa chỉ URL!)
Quyền hạn cho du cập
Forum theo từng bước
Forum cấp cứu
Cấu trúc menu (nav:)
Mời thành viên, E-mail
Sử dụng giỏi Wiki Biên tập giỏi Quản lý mạng giỏi
Khuôn mẫu
Tự đánh số trang
Theo dõi các thay đổi
Hình thức dữ liệu
Các yêu cầu đối với phiên bản trình diện
Nhập các dịch vụ khác
Tìm kiếm
Cấu trúc trang mạng
Người sử dụng
Mẫu tham khảo
Thumbnails - cỡ ảnh nhỏ
Video hướng dẫn
Quảng cáo
Adsense
Wikidot API
Trung tâm ảnh trong Div
Info Box
Giới thiệu Divs
multi-colums
Rắc rối với Divs
Bảng bố trí
Phím tắt
Mô-đun
Kỹ thuật tinh vi (bao gồm)
Divs, Span
embellish text
File upload, download
Inline styling - Phong cách trong dòng
Danh mục thiết kế
Tư nhân - Danh mục không bản quyền
Trang Tags
Danh sách đặc biệt các trang
Backup done - save it
Xóa bỏ Wiki
Hoàn lại Wiki
vi:statcounter
Google Analytics
Thêm liên kết StumbleUpon
Người sử dụng và cộng đồng kiểm soát Nội dung kiểm soát Khuyến mãi Cẩm nang trang mạng Handbook

get invited to be admin |được mời thành quản trị_
Spam in Forum & Pages - what to do
|| means: I have no idea where
to put these issues
"Content" page ( with such structure)
So sách với các ngôn ngữ khác
So sánh cấu trúc trang mạng
Known Issues
Snippets
How-Tos where they belongs to..
adsense API
Glossary
Index(en) (new!)
|| content is all about the handbook technic,
the multilingual layout like:
Công ước cho bản dịch
Cho thêm ngôn ngữ
Tuyệt diệu ngôn ngữ điều hướng
||


compare-to-other-languages


site-structure-comparison


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License