Giấy phép là gì


Bài viết này có ý nghĩa như là một giới thiệu chung về giấy phép, khi pháp luật cụ thể sẽ thay đổi từ nơi này đến nơi khác (từ nước này đến nước khác) và tác giả bài này không phải là luật sư, xin đừng coi nó là tư vấn pháp lý
Cảm ơn Hartnell cho lời nói của ông - người sáng lập Game Design Novice - Wikidot điển hình- Trang web của ông được tạo ra từ phần mềm miễn phí Wikidot - nó là Mã Nguồn Mở!

Giấy phép là gì ?

Trong các chương trình trò chơi nghiệp dư và thiết kế bạn luôn luôn nghe về các giấy phép, đặc biệt khi các trò chơi và các nguồn được phân phối trên mạng in-te-nơ. Trong thực tế ngay cả các văn bản và nguồn được cung cấp qua Game Design Novice đêu tuân theo các điều khoản của giấy phép. Những điều này là gì mà chúng ta gọi là giấy phép? Những sử dụng gì nó mang lại cho ta? Bạn có thật sự cần nó không? Bày viết này sẽ trả lời các câu hỏi đó.

Bản quyền

Để có được giấy phép, trước hết phải có bản quyền. Một người nào đó có quyền sở hữu đối với cái gì đó. Điều này rất quan trọng. Bởi vì nếu không ai có quyền sở hữu 'quyền tác giả' và những vấn đề ở đây là công cộng và không cần phải có giấy phép.

Bản quyền, tất nhiên, là quyền pháp lý để kiểm soát công việc của bạn.Nhiều người tin rằng bản quyền là quyền "lợi nhuận" từ công việc của bạn. Nhưng điều này chắc chắn là một phần của nó, bạn không thể lợi nhuận từ công việc của bạn nếu bạn không thể kiểm soát được nó. Nếu bất cứ ai, ở bất cứ nơi nào, trong bất cứ lúc nào có thể sao chép công việc của bạn, không có lý do gì cho bất cứ ai phải trả tiền cho việc đó, họ chỉ có thể sao chép nó.

Vì vậy quyền tác giả cung cấp cho bạn các quyền pháp lý để xác định những người có thể và không thể làm bản sao công việc của bạn.

Giấy phép Người dùng Cuối :

Bất cứ khi nào bạn mua và cài đặt phần mềm, bạn đồng ý với những gì thường có tiêu đề "Giấy phép Người dùng Cuối". Khi bạn mua Adobe Photoshop hay bất kỳ phần mềm thương mại khác, bạn không thực sự sở hữu phần mềm.Bạn, tất nhiên là chủ chiếc đĩa CD khi bạn mua. Trong khi đó chương trình vẫn thuộc về công ty sở hữu quyền tác giả. Giấy phép Người dùng Cuối cho phép bạn sử dụng phần mềm theo những điều kiện nhất định, với điều kiện bạn đã trả tiền cho phép sử dụng nó. Các điều kiện phổ biến nhất sử dụng theo Giấy phép Người dùng Cuối cùng là:

 • Bạn chỉ được sử dụng phần mềm trong một máy. Mặc dù bạn đã trả tiền để sử dụng nó.
 • Bạn không được làm bản sao.
 • Công ty không chịu trách nhiệm về hỏng hóc của phần mềm

Giấy phép Nhóm :

Với giấy phép Người dùng Cuối tức là công nhận rằng 1 người đã thanh toán cho phép được sao chép phần mềm. Bản sao chép này không nhất thiết là bản sao dự trữ, và các quy định đó của pháp luật không được thảo luận trong bài viết này. Thay vào đó, bạn phải nhận ra rằng khi bạn cài đặt phần mềm, bạn đang làm một bản sao của nó. Bản sao từ đĩa CD vào máy tính của bạn.

Giấy phép Nhóm là một lựa chọn với nhiều gói phần mềm và giúp chúng ta minh họa các khía cạnh "cho phép" của giấy phép. Giấy phép Nhóm cho phép các phần mềm được sao chép trên nhiều hơn 1 máy tính. Thông thường, giới hạn được dựa trên một giới hạn hữu hạn (5) của máy tính, hoặc tất cả các máy tính tại một vị trí (tại một trường học).Đương nhiên khi bạn mua nhiều sự cho phép với Giấy phép Nhóm thì chi phí có tốn hơn một chút.

Copyleft

Hai phần ở trên mô tả làm thế nào một người giữ bản quyền bán 'cho phép sử dụng' cho những người muốn sử dụng công việc của họ. Việc cho phép sử dụng và các điều khoản để đạt được sự cho phép sử dụng, được nêu lên trong giấy phép. Nhưng nếu ai đó muốn giữ lại quyền tác giả đối với tác phẩm và không muốn tiền cho một người nào đó để sử dụng nó? Song làm gì nếu họ không quan tâm là có người nào đó hỏi về sự cho phép theo ý nghĩ truyền thống (mua một sản phẩm, hoặc email thân thiện). Nhập copyleft.

Giấy phép copyleft cũng như giấy phép Creative Commons hoặc giấy phép GNU cho phép ai đó sử dụng một tác phẩm có bản quyền theo điều kiện đơn giản và dễ hiểu mà không có sự trao đổi tiền. Ví dụ, Game Design Novice được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution 2.5 License. Theo giấy phép này, bạn được phép sử dụng bất cứ điều gì bạn thấy ở đây (trừ khi có quy định khác) mà bạn muốn miễn là bạn làm theo một điều kiện: Bạn ghi công tác phẩm "Các trò chơi thiết kế của Game Novice thiết kế" và liên kết đến trang web mà bạn đã nhận nó từ đó ra.

In short, since money is not involved, and work is used more or less freely, Creative Commons and GNU licenses are a way for an author to get credit. In fact, if someone decides to use your work without following your conditions, there's nothing you can do about it without spending a large amount of money on lawyers. Here, in the Copyleft world, we tend to work on an honor system.

How to set and choose the license for your wiki

Go to your site manager yoursite.wikidot.com/admin:manage.
You can set different licenses for different categories of pages.

You will get a page with following content:

It is very important to clarify the copyright and ownership issues for your site. We highly recomment setting an open "copyleft" license that allows making the Content more or less free to copy, modify and use.

This is particularly important when your Site is created and edited collaboratively.

Read more about Creative Commons licenses, use a wizard to select the proper license or just visit Creative Commons.

Choose the category (typical example list here):

 • _default
 • admin
 • css
 • forum
 • nav
 • system

or set Inherit from "_default" for the others..

Choose the license:
( see list next paragraph)

Licenses supported

(copied from Site manager)

 • Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License (recommended)
 • Creative Commons Attribution 3.0 License
 • Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 License
 • Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License
 • Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License
 • Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License
 • Creative Commons Attribution Share Alike 2.5
 • Creative Commons Attribution 2.5
 • Creative Commons Attribution No Derivatives 2.5
 • Creative Commons Attribution Non-commercial 2.5
 • Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 2.5
 • Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives 2.5
 • GNU Free Documentation License 1.2
 • Standard copyright (not recommended)
 • Other: Custom license text: (max 300 characters ) - A few HTML tags are allowed: <a>, <img/>, <br/>, <strong>, <em>

Wikidot Terms of Service

Licences are part of Wikidot Terms of Service (TOS)
which can be read at http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service

Conclusion

And there you have it, the bare minimum you need to know about licenses.
You will find the choosen license on a wikidot.com site as the last line at the bottom of any page! Have a look and you will find here:

"Unless stated otherwise Content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License"

ToDo

Adapt the text specifically to wiki edition …
gerdamigerdami

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License