Trang mạng Wiki là gì ?


Dẫn theo Wikipedia,trang mạng wiki lớn nhất thế giới :

Trang Wiki ([ˈwiː.kiː] <wee-kee> or [ˈwɪ.kiː] <wick-ey>) là loại trang mạng nó cho người sử dụng có thể thêm, xóa hoặc bằng cách khác chỉnh sửa, thay đổi phần lớn các nội dung một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Nó là thế! Là một phần của Wikidot.com network trang mạng này là một phần của Internet, nơi mà người sử dụng có thể chỉnh sửa nội dung, tải lên các tài liệu, giao tiếp và hợp tác.

Bài dưới đây được sao chép lại từ trang mạng cộng đồng :
http://community.wikidot.com/trang-mạng-wiki-là-gì

Các trang web tĩnh truyền thống, thường không cho phép bạn làm gì nhiều hơn ngoài những việc như đọc nội dung, tham gia forum, bình luận qua email đối với các chủ quản trang mạng, hoặc mua bán hàng hóa.
Song wiki là khác, nó là loại trang mạng cho phép một số hoặc tất cả những người xem trang mạng được quyền thêm, xóa, thay đổi các trang và nội dung một cách rất nhanh chóng và dễ dàng.

Wiki giảm sử dụng E-mail. Thành viên các nhóm cộng đồng có khả năng cùng nhau chỉnh sửa và phát triển các tài liệu qua đó loại bỏ hàng trăm các email qua lại giữa các thành viên như họa hình dưới đây miêu tả :

wiki_collaboration.jpg
Họa đồ so sánh wiki/email được ông Manny Wilson lập ra trong tháng sáu năm 2007 cho bài thuyết trình với các lãnh đạo cấp cao Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ để chứng minh làm thế nào wiki có thể được sử dụng để nhanh chóng xây dựng các dự thảo kế hoạch dự phòng.

Một lợi thế của wiki so với các trang web truyền thống là trách nhiệm làm thay đổi không chỉ rơi vào một người, mà trở thành trách nhiệm của cả nhóm và mỗi thành viên có cổ phần trong đó và đóng góp để thực hiện. Thay đổi và thêm nội dung có thể trở thành vui vẻ và hấp dẫn.

Wikis bắt nguồn từ đâu?

Tên "Wiki" được lấy từ câu nói của người dân Hawaii wiki, hoặc wiki-wiki nghĩa là "nhanh". Wiki đầu tiên được người Mỹ, ông Ward Cunningham phát triển năm 1995, ông muốn tìm từ thay thế cho từ "quick - nhanh" dùng cho sản phẩm của ông, một sản phẩm cho phép nhanh chóng hợp tác chỉnh sửa. , collaborative editing. Ông sực nhớ các xe buýt wiki-wiki chạy trên sân bay quốc tế Honolulu International Airport và cái tên đó ám ảnh trong đầu ông.

Ai sử dụng wikis?

Wiki được sử dụng rộng rãi trong giáo dục cho các bài, bài tập, dự án. Nhiều nhóm cộng đồng cũng sử dụng wiki cho dân địa phương để quảng bá thị trấn, làng xá của họ như một nhóm mà không cấn một người luôn phải có trách nhiệm cập nhật nó.

Trong kinh doanh wiki được sử dụng qua nhiều công ty tiên tiến nhất trên thế giới cho đội ngũ cộng tác, đồng tác giả các văn bản( nó giúp tránh được chuỗi dài các email, và làm cho sự hợp tác dễ hơn nhiều), quản lý kiến thức và mạng nội bộ, lập kế hoạch, tiếp súc với khách hàng và cho các dự án hoạt động.

Wiki dùng để làm gì?

Một số sử dụng mà chúng ta đã thấy được hiển thị dưới đây:

 • đồng tác giả các văn bản
 • soạn thảo và duy trì hướng dẫn sử dụng
 • như một cơ sở kiến thức
 • xây dựng mạng nội bộ hoặc mạng diện rộng
 • giao tiếp các sáng kiến
 • hiển thị thông tin tĩnh hoặc động
 • để hiển thị các câu hỏi hay dùng (FAQs)
 • tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận trực tuyến các chủ đề
 • thu thập các yêu cầu
 • lưu trữ các tài liệu Đại học
 • thu thập các nguồn thông tin vào một nơi mà có thể truy cập nó từ bất cứ nơi nào.
 • thông tin trong nhóm
 • đăng nhập công việc khách hàng
 • đăng nhập khách hàng và địa chỉ
 • đăng nhập lỗi trong phát triển phần mềm
 • tổ chức và quản ký dự án
 • tổ chức các sự kiện
 • để công bố các bài viết
 • để công bố danh sách kiểm tra
 • để xuất bản các tài liệu tham khảo
 • để ghi lại các ghi chú của cuộc họp
 • để ghi lại mục tiêu của nhóm hoặc tổ chức
 • để giải quyết các vấn đề từ xa
 • để theo dõi thời hạn
 • để theo dõi hóa đơn
 • để làm gió bão bộ não và lập bản đồ các suy nghĩ (brainstorming and mindmapping)
 • để tạo ra danh sách công việc phải làm
 • để tạo bản ghi các cuộc chuyện trò
 • để lưu trữ hồ sơ
 • để làm nhật ký
 • để tạo ra các ghi chú nghiên cứu
 • lập kế hoặc và viết tiểu thuyết
 • …và nhiều hơn nữa

Tác giả

Bài này được sao chép từ các trang cộng đồng http://community.wikidot.com/what-is-a-wiki-site
qua ông RobElliottRobElliott - gửi lời cám ơn ông ta!
dịch sang tiếng Việt mamokamamoka

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License